مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (593)

گفتار دوم : چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی……………………………………138مبحث دوم : شرایط غیرمالی در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز………………………………..149گفتار اول : مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بین‌المللی نفتی……………………..149گفتار دوم : مسئله استخدام اتباع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (594)

فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه60مبحث نخست:رویکردهای فقهی62گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور62الف:تشریح دیدگاهها62 در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (590)

3.4 Data Collection Procedure………………………………………………………..653.5 Methods of Analyzing Data……………………………………………………….663.6 Summary…………………………………………………………………………..67Chapter 4: Result4.0 Preliminaries……………………………………………………………………….684.1 Data Analysis and Findings……………………………………………………….69 4.1.1 Pilot Study………………………………………………………………..69 4.1.2 General Placement Test (OPT)…………………………………………..70 4.1.3 Testing the Normality Assumption……………………………………….71 4.1.4 The First Research Question…………………………………………….73 4.1.5 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (580)

2-13-1. کافر، ضامن جریره کافر ……………………………………………………………………………………411-14. ظهور وارث بعد از ضمان جریره …………………………………………………………………………………..41 1-15. جواز صدور ایجاب و قبول از ناحیه وکیل و وصی ……………………………………………………….421-16. وجود زوج و زوجه در ضمان جریره ……………………………………………………………………………..421-17. جمع بندی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (581)

چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1)مقدمه42-1) تاریخچه مطالعاتی43-1) بیان مسئله64-1) چارچوب نظری75-1) فرضیات تحقیق86-1) اهداف تحقیق87-1) اهمیت و ضرورت تحقیق88-1) تعریف عملیاتی9فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق1-2 مقدمه152-2( سرمایه های فکری151-2-2) تعاریف مربوط به سرمایه های فکری202-2-2) Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (583)

تثبیت هویت و آشفتگی هویت ………………………………………………………………………………………………….. 32رشد هویت نوجوانی از دیدگاه اریکسون …………………………………………………………………………………….. 33نظریه جیمز مارسیا …………………………………………………………………………………………………………………… 37نظریه برزونسکی ………………………………………………………………………………………………………………………. 39مدل برزونسکی …………………………………………………………………………………………………………………………. 40فرایند هویت ……………………………………………………………………………………………………………………………… 40محتوای هویت …………………………………………………………………………………………………………………………… 42ساختار هویت : تعهد هویت ……………………………………………………………………………………………………….. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (584)

2-1- رسم مشتقات362-1-1- اضافه کردن متد و بهینه سازی مشتقات362-1-2- اضافه کردن توصیفگرهای مولکولی به مشتقات362-1-3- ساختن ماتریس و غربالگری توصیفگرها برای مشتقات372-1-4- محاسبات GA382-1-5- محاسبات GA-ANN392-1-6- محاسبات جک نایف392-1-7- محاسبات GA -MLR392-1-8- تجزیه و Read more…

By 92, ago